Operation News

SAIGON COOP: TẬP HUẤN QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIAO HÀNG TMS TẠI BÌNH DƯƠNG

Kể từ đầu tháng 08/2017, Công ty TNHH Phần Mềm BSM đã bắt đầu triển khai các buổi tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý giao nhận TMS ( Transportation Management System) cho đội ngũ cán bộ Saigon Coop

22.jpg
Các nhân viên Saigon Coop đang được tập huấn sử dụng phần mềm TMS
33.jpg
Nhân viên Nghiệp vụ BSM đang hướng dẫn sử dụng phần mềm TMS

Đây là thời điểm quan trọng để cả hai bên kết hợp cho việc ứng dụng phần mềm quản lý thông minh trong công tác giao hàng của hệ thống Saigon Coop trải dài từ Bắc đến Nam. 
Theo đó, Saigon Coop đã bắt đầu triển khai dự án này vào cuối năm 2016; sau khi thống nhất và hoàn thiện chương trình phần mềm phù hợp với hoạt động giao nhận của Saigon Coop, đến nay phần mềm này đã bắt đầu đi vào hoạt động thực tiễn.
Phần mềm quản lý Vận tải TMS là một trong những phần mềm quản lý thông minh và được quan tâm nhất hiện nay của BSM. Trải qua hơn 10 năm thành lập và phát triển, đến nay BSM đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống giải pháp quản lý dành cho Kho vận - Logistics - Supply Chain; 
Với sứ mệnh " Real time - Real Location - Visibility", hệ thống giải pháp của BSM đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý thông minh, hiệu quả hơn, nhằm gia tăng năng suất sản xuất, giảm các chi phí nhân công, thời gian và rủi ro đánh mất dữ liệu của doanh nghiệp.